Skontaktuj się z nami: 500 517 966

Rodo

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Marcin Rzeppa prowadzący działalność gospodarczą pod firmą RB Marcin Rzeppa z siedzibą w miejscowości Bolszewo (84-239) przy ul. Kwiatowej 4. W sprawach ochrony danych osobowych z Administratorem można się kontaktować listownie na adres siedziby, pod numerem telefonu +48-500-517-966 oraz pod adresem e-mail biuro@rzeppa.pl
Dane osobowe, przekazane w formularzu kontaktowym, przetwarzane są w celu zawarcia umowy lub w celu załatwienia sprawy, z którą się do nas zwracasz, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit b RODO. Dane te mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu np. dostawca hostingu dla strony WWW.
Podanie danych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne – jeżeli nie chcesz podawać danych do formularza kontaktowego, prosimy o skorzystanie z innych kanałów kontaktu.
Będziemy przechowywać dane maksymalnie do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz kontaktowałeś się z Administratorem w sprawie zawarcia umowy. Jeżeli umowa została zawarta, dane będą przechowywane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń, z niej wynikających.
Przysługuje Tobie prawo dostępu do danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przeniesienia danych.
Niezależnie od powyższego, masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
W przypadku gdy dane podane w formularzu kontaktowym dotyczą wykonywania już zawartej umowy, odrębna klauzula informacyjna określa sposób ich przetwarzania.
 

Galeria realizacji

Zapoznaj się z galerią naszych realizacji i zobacz przy jakich projektach uczestniczyliśmy

Referencje

Nasi Klienci cenią w nas przede wszystkim wysoką jakość usług, terminowość oraz zaangażowanie.

Zasady współpracy

Jasno określone warunki podstawą dobrej współpracy!

Rzetelność

Szybki kontakt

RB Przedsiębiorstwo Budowlane
Marcin Rzeppa

ul. Kwiatowa 4
84-239 Bolszewo

tel. +48 500 517 966
e-mail: biuro@rzeppa.pl

Mapa

Nasze usługi w skrócie: usługi budowlane - Budowa domów (jednorodzinnych i wielorodzinnych), rozbiórki, wykopy, elewacje; usługi remontowe - remonty domów i mieszkań.
Obszar działania to okolice miast: Wejherowo, Bolszewo, Reda, Rumia, Trójmiasto (Gdynia, Gdańsk, Sopot), Lębork Puck, Krokowa

© Copyright 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. RP Przedsiębiorstwo Budowlane Marcin Rzeppa

Projekt i realizacja: WEBPC-GROUP